skip to Main Content
Rámcová Smlouva O Půjčce

Co to je rámcová smlouva o půjčce

U některých půjček se můžete setkat s termínem „rámcová smlouva“ místo „smlouva o půjčce“. Čím je tato smlouva odlišná? U jakých typů půjček se sjednává? Každá smlouva je právní dokument, který byste si měli před podpisem velmi důkladně prostudovat. Smlouvu také obvykle dostanete do ruky, takže ji můžete předat i svému právníkovi. Pokud ji v ruce nemáte, měli byste ji najít na webu finanční společnosti. Bez pečlivého pročtení rozhodně nic nepodepisujte.

Kdy se uzavírá rámcová smlouva

S rámcovou smlouvou se můžete setkat u bank i u soukromých finančních společností. Většinou se jedná o smlouvu, která se uzavírá tehdy, když chcete půjčky využívat opakovaně. Pokud tedy u své banky chcete čerpat úvěr jen jednou, uzavřete pouze smlouvu o půjčce. Když se ale jedná o půjčky, které se opakují, tak se uzavírá rámcová smlouva.

Typickým příkladem zde jsou takzvané mikropůjčky. U finanční společnosti si mnohdy napoprvé můžete půjčit symbolickou částku 4 500 Kč, které se poskytuje i bez nutnosti podpisu smlouvy. Když ale chcete v čerpání pokračovat další malou půjčkou, je nutné na rok uzavřít tuto smlouvu. Asi její největší výhodou je, že se vyřídí jednorázově a vy ji tak nemusíte řešit při žádné ze svých dalších půjček.

Písemná forma a nezbytné náležitosti

Smlouva se obvykle uzavírá písemně a musí obsahovat všechny nezbytné náležitosti, které jednoznačně identifikují věřitele i dlužníka. Součástí rámcové smlouvy může být třeba také sazebník nebo se u ní nacházejí obchodní podmínky. Smlouva upravuje účelové i neúčelové půjčky, její předmět by měl být přesně vymezen a spolu s ním i další podmínky čerpání.

Smlouva pro opakované půjčky

Pro informace o možnosti uzavřít rámcovou smlouvu pro opakované půjčky vám doporučujeme obrátit se přímo na poskytovatele vaší půjčky. Jestliže čerpáte první půjčku bez smlouvy, tak k té druhé vám potřebná dokumentace pravděpodobně přijde poštou nebo si ji vyzvednete u kurýra či na pobočce. To, že jste první smlouvu nepodepsali, ještě neznamená, že není uzavřená. Obvykle ji najdete na webu společnosti.

Back To Top