skip to Main Content

Smlouva o půjčce

Smlouva o půjčce je často diskutované téma především z toho důvodu, že se všichni při pomyšlení na smlouvu vždy drží na pozoru. Není to nelogické. Co se totiž smluvně ujedná, je velice složitě napadnutelné u soudu a to i v případě, že to bylo pro jednu či druhou stranu nevýhodné. Každá smlouva o půjčce musí mít samozřejmě určité náležitosti a strukturu. Mezi ty hlavní samozřejmě patří identifikace obou smluvních stran, velikost půjčky, splatnost půjčky, forma a místo předání, případně ručení a související závazky obou stran.

Proč sepisovat smlouvu

Sepsání smlouvy je pro celou transakci zcela zásadní. Pro obě strany to totiž znamená sepsat dokument, který bude závazný a nebude možné od něho v průběhu trvání spolupráce bez písemného souhlasu obou stran odstoupit. Proto je zcela zásadní, aby smlouva byla písemná a obdržely ji obě strany dohody. Obě pak mohou svá práva nárokovat díky podloženému dokumentu – smlouvě. Pro fungování celého vztahu je také smlouva tím, co drží emoce na uzdě. Daleko lépe se vyjednává v případném sporu, když máte v ruce podepsanou informaci od druhé strany, že to bude tak a tak. V případě neplnění povinností můžete sáhnout napřed k upozornění a posléze k dalším donucovacím prostředkům a sankcím. To vše je potřeba ve smlouvě mít přesně definované, aby se pak ani jedna ze stran necítila poškozená.

Tradiční smlouvy o půjčce

Vždy záleží na velikosti transakce. Půjčky poskytované přes internet, nebo formou SMS, často žádnou smlouvu nepotřebují. Jde o transakce do 5 000 Kč a u těch nehrozí pro poskytovatele vysoké riziko, že mu půjčka nějakým způsobem nebude splacena. U transakcí vyšších je už ale potřeba na smlouvu myslet a dobře ji strukturovat. Ne vždy na internetu narazíte na kvalitní vzor smlouvy o půjčce. Proto je daleko lepší podívat se do zákona a tam si vyhledat, co musí smlouva obsahovat, aby byla platná a následně se domluvit nejlépe s právníkem, co by měla obsahovat, aby byla ošetřena všechna vaše práva, která ve vztahu máte.

Back To Top