skip to Main Content

RPSN vs. úrok na vaší půjčce

Velice často vidíme při řešení půjčky údaj o tom, jaký je úrok na dané půjčce a také informaci, jak vysoké je RPSN dané půjčky. Co to ale znamená? Co je pro nás důležitější a co je potřeba porovnávat? To je otázka, kterou si kladou denně tisíce lidí. Jde totiž o to, že poskytovatelé půjček často připravují své marketingové kampaně založené na tom, co možná nejméně informovat potenciální klienty a tím je přesvědčit, aby využili třeba i nevýhodnou půjčku. Dnešní způsob kvalitních poskytovatelů je ale jiný. Ti se snaží maximálně informovat o své půjčce, aby se žadatel o půjčku dokázal sám rozhodnout, zda je pro něj půjčka výhodná nebo ne. Takový klient se pak vrací opakovaně a poskytovatele půjčky opakovaně žádá o peníze.

Úroková sazba

Úroková sazba u půjčky je číslo, obvykle v procentech, které udává, o kolik bude základní půjčená částka (jistina) navýšena za rok (obvykle za rok, někdy ale u pochybných poskytovatelů je úrok počítán měsíčně či dokonce týdně – pozor na to). O tuto částku zaplatíte navíc, ať se děje, co se děje. Ale k této částce je potřeba připočítat ještě celou řadu dalších poplatků, které úroková míra samozřejmě nemůže poskytnout. Ta značí pouze zisk poskytovatele za dané období z jistiny, kterou vám půjčil.

Roční procentní sazba nákladů

To číslo, které by vás skutečně mělo zajímat ,je roční procentní sazba nákladů – RPSN. To je totiž číslo, které opět v procentech představuje částku, kterou skutečně ročně zaplatíte navíc k jistině, kterou jste si půjčili. Jde tedy o číslo, které v sobě obsahuje nejenom úrokovou míru, ale i všechny další poplatky, které jsou spojené s poskytnutím půjčky a tím pádem dávají komplexní obrázek o celé půjčce. Přesně víte, o kolik navíc zaplatíte.

Back To Top