skip to Main Content

Hypoteční úvěr

Hypotéka je standardní úvěr, který je přímo definován v zákoně. I jeho použití se řídí přísnými pravidly, jelikož by mělo jít vždy o úvěr na bytové potřeby a s tím související náklady. Ve své ryzí podstatě je hypotéka nejčastěji využívána na nákup, stavbu, rekonstrukci či modernizaci nějaké nemovitosti. Standardně hypotéky poskytují bankovní domy, které mají k tak velkému objemu vyplácených finančních prostředků největší možnosti. Pro získání hypotéky je třeba na katastrálním úřadu zajistit zástavním právo k nemovitosti jako ochranu banky před případným nesplacením hypotečního úvěru.

Princip fungování hypotéky

Hypotéka funguje velice jednoduše. Na nákupu nemovitosti se celý systém ozřejmí nejlépe. Při nákupu nemovitosti je možné využít peníze od banky. Tyto peníze banka poskytne až poté, co je na katastrálním úřadu uveden zápis toho, že nemovitost je zastavená ve prospěch banky. Peníze jsou pak obvykle převedeny na účet prodávajícího a nemovitost změní vlastníka. Pokud tento nový vlastník hypotéku řádně splácí, vše běží, podle smlouvy o hypotéčním úvěru. Po splacení hypotéky je z katastrální mapy vymazán zápis o zástavě a nemovitost je opět takříkajíc volná bez zástavy. Pokud však vlastník nemovitosti hypotéku nesplácí a ani se s bankou nedohodne na jiném postupu, banka nemovitost zabaví a prodá. To je ta nejkrajnější možnost, které se však čas od času banky zkrátka nevyhnou.

Správná hypotéka

Hypotéka je úvěr jako každý jiný. Jenom má svá specifika v oblasti fixace, anuitního splácení a zástavy nemovitosti. Velice zajímavou možnost ale nabízí právě změna období fixace. Při tom je totiž možné nejenom vyjednávat se svojí bankou o lepších podmínkách, ale existuje zde možnost refinancování hypotéky. Jde o to, že vám konkurenční banka nabídne výrazně lepší podmínky, než které vám nabízí vaše stávající banka, u které máte hypotéku. Není nic snazšího, než v období fixace refinancovat hypotéku hypotečním úvěrem od jiné banky za lepších podmínek. Banky se obvykle téměř o vše postarají sami a vy na tom můžete jenom vydělat. Refinancování hypotéky je opravdu skutečně účelový nástroj, pomocí něhož můžete ušetřit na své hypotéce nemalé prostředky.

Back To Top