skip to Main Content
Anuitní, Progresivní Nebo Degresivní Splácení

Anuitní, progresivní nebo degresivní splácení

V praxi se často můžete setkat s různými typy splácení. Mluvíme zde o anuitním, progresivním a degresivním splácení. V prvním případě jsou splátky rovnoměrné, v druhém se postupně zvyšují a ve třetím naopak snižují. Jaká metody splácení se kdy využívá? A jaká se dnes vyplatí? Splátky při dlouhodobých úvěrech určitě optimalizujte, abyste na úrocích a poplatcích nezaplatili více, než je nezbytně nutné.

Anuitní splátky jsou nejčastější

Anuitní splátka je placena ve stále stejné výši. Je stanovena určitá doba splatnosti, po kterou se tyto splátky hradí. Poté mohou být upraveny dle potřeb věřitele a dlužníka. Anuitní splátka se skládá z úmoru a úroku. Zatímco úmor se postupně zvyšuje, úrok se naopak průběžně snižuje. Půjčky splácené tímto způsobem se snadněji plánují a lehce se jim přizpůsobuje rodinný rozpočet. Typickým příkladem zde jsou hypoteční úvěry, které se fixují k určitému datu a do něj jsou splátky stejné, poté se upraví. Anuitní splátky se týkají i jiných typů účelových a neúčelových úvěrů.

Progresivní splácení – když máte málo peněz

Progresivní splácení je vhodné pro ty z vás, kteří si na začátku čerpání nemohou dovolit uvolnit mnoho finančních prostředků. Počítají ale s tím, že v budoucnu se jejich situace zlepší a budou moci platit více. Měsíční splátky se opět odvádějí pravidelně. Nejprve jsou nižší než anuitní, poté vyšší. Tyto splátky jsou vhodné třeba pro rodiny s dětmi, které vědí, že za 5 nebo 10 let budou v příznivější finanční situaci.

Degresivní splácení půjčky

Degresivní splácení je ve své podstatě zcela opačné než splácení progresivní. Nejprve platíte více peněz a na konci čerpání méně. Tento model využívají lidé, kteří jsou momentálně úspěšní nebo kteří v budoucnu plánují rodinu a očekávají, že se jejich výdaje na život zvýší. V součtu je suma úroků nižší v porovnání s anuitní splátkou. Situace na finančním trhu se ale stále vyvíjí, a tak vám nejsme schopni říct, které splácení je nejvýhodnější. U mnoha produktů (především těch krátkodobých) si jej navíc nemůžete přizpůsobit.

Back To Top